Chủ đề phát triển của TPiCS-X là

loại bỏ nhu cầu tùy chỉnh (phát triển chương trình)


Cải thiện tính năng cơ bản để không cần tùy chỉnh
Dễ dàng thêm các mục dành riêng cho người dùng để có thể xem, nhập và in chúng trên màn hình TPiCS-X
Giúp người dùng dễ dàng thiết kế các phiếu tiêu chuẩn
Cho phép bạn ẩn các chức năng không cần thiết
Nếu việc tùy chỉnh là hoàn toàn cần thiết, hãy sử dụng Microsoft Access, v.v. để đưa ra định nghĩa bảng và người dùng có thể tự thêm chức năng

Làm cho hệ thống có chức năng cao và dễ hiểu


Thực hiện chức năng tự động kiểm tra dữ liệu và master
Làm cho bảng cấu thành sản phẩm có thể hoạt động trực quan
Thực hiện chức năng tạo tự động của các master cơ bản
Có thể xem các master và bảng lịch trình sản xuất từ mọi nơi
Thực hiện chức năng để trở lại trạng thái trước khi hoạt động trong trường hợp hoạt động sai

Nâng cao chức năng kiểm soát sản xuất


Chức năng quan trọng nhất của f-MRP là đáp ứng nhanh chóng những biến động của nhu cầu, sản xuất theo chu kỳ nhanh và hiện thực hóa một nhà máy có khả năng chống lại sự thay đổi.
Bằng cách sử dụng thông tin cấu hình CAD, có thể xử lý bản vẽ, sắp xếp, thay đổi thiết kế, đơn đặt hàng bổ sung, hủy bỏ,… một cách nhanh chóng và chính xác
Kết hợp ngày giao hàng phản hồi từ nhà cung cấp linh kiện vào hệ thống để có thể tính toán MRP dựa trên ngày giao hàng phản hồi.
Thực hiện quản lý lịch sử sản xuất (có thể theo dõi từ linh kiện, vật liệu cũng như từ thực tế xuất hàng)
Hỗ trợ sản xuất nhiều địa điểm, tồn kho nhiều địa điểm, cung cấp nhiều địa điểm
Tích hợp quản lý số sản xuất và f-MRP. (thực hiện kiểm soát số sản xuất có khả năng chống lại sự thay đổi)
Thực hiện chức năng tiêu chuẩn hóa tự động
Thực hiện chức năng phản hồi ngày giao hàng
Thực hiện chức năng chuyển đổi tự động (thay đổi đang chạy) (tự động chuyển sang các linh kiện mới khi tồn kho của linh kiện cũ được sử dụng hết)
Đăng ký đơn giá cho từng thời điểm, số lượng, nhà cung cấp và thực hiện chức năng đặt hàng tại nơi rẻ nhất đáp ứng đủ điều kiện
Thực hiện chức năng thực thi tự động của hệ thống (giúp vận hành dễ dàng hơn khi hệ thống đi đúng hướng)
Thực hiện chức năng tự động tạo biểu đồ kiểm soát (tạo biểu đồ chuyển tiếp của số tiền sản xuất, số lần trì hoãn, số tiền tồn kho, sản lượng)
Thực hiện chức năng yêu cầu tiến độ (cũng có thể tham chiếu tiến độ từ trình duyệt internet)
Thực hiện chức năng xử lý các option (option tiêu chuẩn) và giúp bạn có thể thêm hoặc giảm các phần đặc điểm kỹ thuật theo các option.
Cho phép sản xuất nhiều bộ phận liên kết với một bộ phận (đặt option sản xuất)
Thực hiện chỉ thị công việc realtime tới hiện trường
Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
Quản lý riêng biệt các master của sản phẩm cũ, v.v. và cho phép hoạt động trong môi trường cơ sở dữ liệu nhẹ chỉ dành cho người dùng đang hoạt động
Thực hiện chức năng liên kết với bộ lập lịch

Sử dụng bộ nhớ để tăng tốc độ tính toán MRP

Tuân thủ Chỉ thị RoHS và Luật Mua sắm Xanh

Khác


Gửi "Yêu cầu phản hồi ngày giao hàng" đến nhà cung cấp linh kiện bằng cách sử dụng môi trường Internet hoặc email để bạn có thể nhận được "Ngày giao hàng phản hồi" (→ Option SCM)
Cung cấp các đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc dữ liệu nội bộ qua email
Có thể cài đặt thuế suất cho từng mã item/ khách hàng trong master đơn giá hoặc master giá bán và vận hành sao cho thuế suất giảm hoặc thuế suất thay đổi ở nước ngoài.
Cho phép xử lý tốc độ cao và ổn định thông qua các nhà máy ở xa, trụ sở chính từ xa và đường truyền internet

Chúng tôi đã phát triển nó với hy vọng rằng "chúng tôi muốn nhiều người dùng sử dụng với giá rẻ nhất có thể và yên tâm."